H 0
Poster Reproductions: 5 St端ck 50 cts. - Villiger Export

5 St端ck 50 cts. - Villiger Export

Nachdruck eines historischen Plakats aus dem Bestand der Plakatsammlung, Museum f端r Gestaltung Z端rich.

Originaldruck: Lithografie

Johannes Handschin
1937
ca. 70 100 cm
Grafikplot
Artikel-Nr. 750012
CHF 40.00

Other products